38     Poprzednia strona Spis treści Nastepna strona     : tips & tricks


Tom Clancy's Rainbow Six 3: Raven Shield
Podczas gry przywołaj ekran konsoli a następnie wpisz jeden z poniższych kodów:
god - God Mode (nietykalność)
godteam - God Mode dla całej drużyny
godhostage - God Mode dla zakładników
godall - God Mode dla wszystkich
behindView 1 - widok z perspektywy trzeciej osoby
fullAmmo - pełne magazynki
toggleUnlimitedPractice - gra nigdy się nie kończy
toggleCollision - "przechodzenie przez ściany"
toggleThreatInfo - pokazuje Threat Info
neutralizeTerro - eliminuje terrorystów
disarmbombs - rozbraja bomby
deactivateIODevice - deaktywuje urządzenie IO
rescueHostage - ratuje zakładników
callTerro Bring - przywołuje terrorystów
playerInvisible - niewykrywalność przez terrorystów
tSurrender - wszyscy terroryści poddają się
tSprayFire - terroryści strzelają na oślep
tRunAway - terroryści uciekają
rendSpot - pokazuje gdzie pojawiają się terroryści
resetThreat - resetuje zagrożenie zakładników
showFOV - pokazuje pole widzenia (FOV)
route - pokazuje ścieżki po których poruszają się terroryści
killThemAll - zabija wszystkich poza graczami
killTerro - zabija wszystkich terrorystów
killhostage - zabija wszystkich zakładników
killRainbow - zabija wszystkich członków oddziału Rainbow
demoRec - rozpoczyna nagrywanie dema
stopDemo - kończy nagrywanie dema
demoPlay # - odtwarza demo numer #

Master of Orion III
Aby zmodyfikować stan swojego konta wykonaj następujące czynności:
1. Otwórz plik z zapisem stanu gry (savegame) przy pomocy dowolnego edytora operującego na zapisie szesnastkowym (hex editor).
2. Odszukaj w pliku ciąg znaków odpowiadający nazwie swojego imperium. Pierwszy znak nazwy imperium

będzie początkiem zapisu stanu gry (offset = 0)
3. Ilość posiadanej gotówki zapisana jest w czterech kolejnych bajtach począwszy od offsetu +27. np. 00 0f 42 40 = $1,000,000
4. Zapisz plik po dokonaniu modyfikacji.
Uwaga: Przed rozpoczęciem modyfikacji zrób kopię zapasową edytowanego pliku. W przypadku niepowodzenia będziesz mógł wtedy w łatwy sposób powrócić do poprzedniego stanu.

Freelancer
Aby zmniejszyć poziom trudności gry otwórz przy pomocy dowolnego edytora tekstowego plik PerfOptions.ini znajdujący się w katalogu z grą i zmień wartość parametru DIFFICULTY_SCALE. Aby całkowicie wyłączyć uszkodzenia zmień DIFFICULTY_SCALE = 1.00 na DIFFICULTY_SCALE = 0.00
Uwaga: Przed rozpoczęciem modyfikacji zrób kopię zapasową edytowanego pliku. W przypadku niepowodzenia będziesz mógł wtedy w łatwy sposób powrócić do poprzedniego stanu.

Line of Sight: Vietnam
Podczas gry naciśnij klawisz [~], aby przywołać konsolę a następnie wpisz jeden z poniższych kodów i potwierdź go na końcu klawiszem [ENTER].
/cheatcheat - aktywuje cheaty
/ac - God Mode, niekończąca się amunicja, latanie
/godmode - God Mode
/invis - niewidzialność
/fly - latanie
/ammo - niekończąca się amunicja
/winmission - misja zakończona sukcesem
/losemission - misja zakończona niepowodzeniem
/hitlermode - Hitler Mode

Sim City 4
Kody do gry:
Podczas gry wciśnij kombinację klawiszy [CTRL]+[X] aby otworzyć konsolę. Następnie wpisz jeden z poniższych kodów i potwierdź klawiszem [ENTER]:
weaknesspays - Dodaje 1000 Simoleonów
fightthepower - znosi zapotrzebowanie na prąd elektryczny
howdryiam - znosi zapotrzebowanie na wodę
you don't deserve it - odblokowuje wszystkie nagrody
whattimeizit # - ustaw czas na #
whererufrom # - zmień nazwę miasta na #
hellomynameis # - zmień swoje imię na #
sizeof # - powiększ do #
recorder - rozpocznij nagrywanie
stopwatch - zatrzymaj czas

Unreal II: The Awakening
Podczas gry naciśnij klawisz ~ (tylda), aby przywołać konsolę a następnie wpisz jeden z poniższych kodów:
BeMyMonkey() - aktywuje cheaty
God() - God Mode
Stat FPS - pokazuje aktualny FPS
Invisible() - niewidzialność
Loaded() - wszystkie bronie
AllAmmo() - pełne magazynki we wszystkich broniach
Phoenix() - Phoenix Powersuit
SloMo(#) - spowolnienie
SetJumpZ(#) - ustalenie wysokości skoków
FearMe() - przeciwnicy boją się gracza
Fly() - latanie
ToggleInfiniteAmmo() - nieskończona ilość amunicji
ToggleInvisibility() - przełączenie trybu niewidzialności
Teleport() - teleportacja do punktu wskazywanego przez celownik
NextLevel() - następny poziom
Open(X) - załadowanie mapy X
SetSpeed(#) - ustalenie prędkości poruszania się
ChangeSize(#) - zmiana rozmiaru gracza
SetMyHealth(#) - ustalenie Health na wartość #
Difficulty(#) - zmiana poziomu trudności
FreeCamera(0/1) - włącz/wyłącz "swobodną kamerę"
SetCameraDist(#) - ustal odległość kamery
ToggleHUD() - włącz/wyłącz HUD

Big Mutha Truckers
Uruchom grę, przejdź do menu OPTIONS a następnie do CHEATS i wpisz jeden z poniższych kodów:
LOTSAMONEY - dużo pieniędzy
CHEATINGMUTHATRUCKER - wszystkie cheaty
LAZYPLAYER - odblokowuje wszystkie misje
ATJCEHJMJ - wszystkie cheaty
USETHEFORCE - Automatyczna SATNAV
VARLEY - Evil Truck
DAISHI - mali ludzie
GINGERBEER - Fast Truck
PUBLICTRANSPORT - brak limitu czasu w misjach
6WL - brak uszkodzeń

Impossible Creatures
Kody do gry:
Podczas gry naciśnij klawisz tyldy [~], a następnie wpisz poniższe kody:
cheat_coal(9999) - zwiększa ilość węgla (Coal)
cheat_electricity(9999) - zwiększa ilość energii elektrycznej (Electricity)
cheat_buildings - zwiększa ilość budynków (Buildings)

Tom Clancy's Splinter Cell
Kody do wersji demo
Naciśnij klawisz [TAB], aby przywołać konsolę i wpisz jeden z następujących kodów:
health - max. zdrowia
invisible 1 - niewidzialność
ammo - pełne magazynki
fly - latanie
ghost - możliwość przechodzenia przez ściany
walk - zwykły tryb poruszania się
playersonly - unieruchomienie przeciwników
killpawns - zabicie wszystkich przeciwników

Kody do pełnej wersji gry
Naciśnij klawisz [F2], aby przywołać konsolę i wpisz jeden z następujących kodów a następnie potwierdź go klawiszem [ENTER]:
invincible - włącz/wyłącz God Mode
health - max. zdrowia
invisible - włącz/wyłącz niewidzialność
ammo - pełne magazynki
fly - latanie
ghost - możliwość przechodzenia przez ściany
walk - zwykły tryb poruszania się

Airport Tycoon 2
Podczas gry naciśnij klawisz [~] (tylda), aby przywołać konsolę. Wpisz następnie jeden z poniższych kodów i potwierdź go klawiszem [ENTER]:
INeedCash - dodatkowe 100 milionów $
MassDrop - ogromne lotnisko
DoTornado - wywołanie tornada
DoEarthquake - wywołanie trzęsienia ziemi
SetCash ### - dodatkowe ### $
adwokat rozwod lodz


38     Poprzednia strona Spis treści Nastepna strona     : tips & tricks